Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

 
Prosinec 2021    
2. čtvrtek   "Ovoce a mléko do škol"
6. pondělí 8:00 Antigenní testování žáků
    "Mikuláš pro 1. stupeň" (A. Králová)
10. pátek 8:00 EVP IRIS "Ptačí svět" - 2.A (A. Matiašková)
  10:00 EVP IRIS "Ptačí svět" - 2.B (I. Sedláčková)
13. pondělí 8:00 Antigenní testování žáků
14. úterý   EVP IRIS "Vánoční stezka" - 1.A, 1.C, 2.A, 2.B
16. čtvrtek   EVP IRIS "Vánoční stezka" - 1.B, 2.C, 3.A, 3.B
    "Ovoce a mléko do škol"
17. pátek 8:00 EVP IRIS "Ptačí svět" - 2.C (L. Svobodová)
22. středa 8:00-11:40 Vánoční besídky ve třídách - 1. stupeň
  10:00-12:35 Vánoční besídky ve třídách - 2. stupeň
     

Informace ke sběru starého papíru:

Sběr starého papíru možno vozit do sběrny FCC /dříve ASA/, Průmyslová 10 Prostějov v pondělí - pátek 6,30-9,00, 12,30-14,30 hodin. Od října je možné odevzdávat starý papír v rámci soutěže mezi školami v Prostějově - při odevzdání se nahlásí název školy, do které žák dochází.

 

 

 

 

Rok 2020/2021

Zakončení školního roku:

  - projevy žáků 9.A a 9.B + 1. píseň + tanec + 2. píseň 

  - projev ředitele školy

  Červen 2021

  2. 6. 2021 - Dětský den s 2.A + 2.B

  2. 6. 2021 - Dětský den s 5.B

  2. 6. 2021 - Dětský den v 1.A

  3. 6. 2021 - Nová knihobudka před školou - tisková zpráva www.pvnovinky.cz

  4. 6. 2021 - "Fajn den" v 1.C

  4. 6. 2021 - Žáci 1.B se učí i venku

  7. 6. 2021 - Prostějovský Večerník - zpráva o naší knihobudce

  8. 6. 2021 - 1.A - pokus: klíčení rostlin

  10. 6. 2021 - Žáci 9.B natírali židličky do přírodní učebny

  10. 6. 2021 - 1.B na dopravním hřišti

  13. 6. 2021 - 2.A - Knihy s ilustracemi H. Zmatlíkové

  14. 6. 2021 - 5.A - Pustevny

  16. 6. 2021 - Zeměpis v 7.A netradičně (R. Riedl)

  16. 6. 2021 - 5.A - Hydrobiologie (EVP IRIS)

  16. 6. 2021 - 2.A Malujeme pro maminky a tatínky k svátku

  16. 6. 2021 - 2.A - Klub logiky a čtenářský klub

  17. 6. 2021 - 1.C na koloběžkách

  17. 6. 2021 - 1.B na koloběžkách

  17. 6. 2021 - 5.B - Hydrobiologie (EVP IRIS)

  17. 6. 2021 - Světový tým: "Mezi stromy" - info

  18. 6. 2021 - 2.A a 2.B v botanické zahradě

  20. 6. 2021 - 6.C - "Hydrobiologie pro každého" (EVP IRIS)

  20. 6. 2021 - 6.C - V OV vytvářeli vlastní výukové pexeso

  22. 6. 2021 - 3.A - Domovní znamení v Prostějově

  22. 6. 2021 - 3.A - Kuželky

  22. 6. 2021 - 3.A - Hydrobiologie

  22. 6. 2021 - 3.A - Dopravní hřiště

  22. 6. 2021 - 3.A na koloběžkách

  23. 6. 2021 - 3.A ve hvězdárně

  23. 6. 2021 - Hravá angličtina ve 3.A

  23. 6. 2021 - Školní výlet 8.A (B. Dostálová)

  24. 6. 2021 - 3.A a 3.B na koloběžkách

  24. 6. 2021 - 1.A na koloběžkách - ... a ještě další foto

  24. 6. 2021 - Pokus v 1.A

  24. 6. 2021 - 5.A, 5.B a 5.C - koloběžky + minigolf

  29. 6. 2021 - Pěší túra prvňáčků do Smržic

  30. 6. 2021 - 2.A na Hloučeli

  30. 6. 2021 - 2.A Školní rok 2020/2021

  30. 6. 2021 - 2.A - Závěrečné dny školního roku

  Květen 2021

  4. 5. 2021 - Žáci 1.B přejí všem maminkám k svátku

  12. 5. 2021 - 3.A - "Zelený týden"

  12. 5. 2021 - 3.A - Krystalizace

  13. 5. 2021 - Hravá jarní prvouka ve 2.A

  17. 5. 2021 - "Pomozme dětem" - 3.A, 3.B

  20. 5. 2021 - "Motýlí tvoření" ve 2.A

  20. 5. 2021 - Informace - karanténa ve 3.B

  27. 5. 2021 - Rekonstrukce tělocvičen naší školy - tisková zpráva pvnovinky.cz

  Duben 2021

  10. 4. 2021 - Velikonoce žáků 3.A

  11. 4. 2021 - Soutěžní videa našich žáků o škole - AJ a NJ

  11. 4. 2021 - Jarní distanční výuka ve 2.A

  11. 4. 2021 - Velikonoce v 5.C

  11. 4. 2021 - VV a PČ v 5.C distančně

  12. 4. 2021 - Testování na koronavirus u nás ve škole

  30. 4. 2021 - Tvoření hádanek v 6.C - A. Preisler - A. Wallová

  30. 4. 2021 - 1.A - za odvahu při testování...

  30. 4. 2021 - 1.A - Čarodějnice a čarodějové...

  Březen 2021

  8. 3. 2021 - Žáci 9.A a 9.B v chemii distančně vyrobili máslo (výuka o přírodních látkách)

  12. 3. 2021 - Lapbooky žáků 3.A - téma: Rostliny

  17. 3. 2021 - LandArt žáků 1.C

  21. 3. 2021 - I my se připojujeme k "ponožkové výzvě" - distančně...

   28. 3. 2021 - Lapbooky rostlin žáků 3.B

  Únor 2021

  2. 2. 2021 - Předání vysvědčení v 1.A

  2. 2. 2021 - V 1.A už žáci píší perem

  21. 2. 2021 - Projekt žáků 2.A - "Lidské tělo"

  23. 2. 2021 - 1.A - EVP IRIS "V mraveništi"

  25. 2. 2021 - 2.A - EVP IRIS "V mraveništi"

  26. 2. 2021 - 1.B - Učíme se o lidském těle

  26. 2. 2021 - 1.B - Skřítek "Vitamínek"

  26. 2. 2021 - 1.B - EVP IRIS "V mraveništi"

  Leden 2021

  14. 1. 2021 - V chemii žáci 8.B modelují distančně molekuly uhlovodíků

  Prosinec 2020

  1. . 12. 2020 - EVP "Dobrou noc, ježku" - IRIS Prostějov, 1.A

  1. 12. 2020 - EVP "Dobrou noc, ježku" - IRIS Prostějov, 1.B

  2. 12. 2020 - Žáci 1.A oslavují - už čtou :)

  3. 12. 2020 - Žáci 1.A umí psát i do sněhu :))

  4. 12. 2020 - Mikuláš ve škole (9.B), v  1.A, 1.B, v 1.C, ve 2.A

  4. 12. 2020 - Žáci ve 2.A připravují mýdlo

  9. 12. 2020 - Klaun ve 3.A

  10. 12. 2020 - 5.B - Výroba vánočních mýdel

  10. 12. 2020 - Výroba mýdel v 1.A

  18. 12. 2020 - Vánoce ve 2.A

  18. 12. 2020 - Besídka v 1.A a návštěva z 5.A

  18. 12. 2020 - Předvánoční čas ve 3.A

  Listopad 2020

  4. 11. 2020 - "Den stromů" - projekt žáků a rodičů 3.A

  4. 11. 2020 - Barvy podzimu, 3.A

  4. 11. 2020 - V městské knihovně, 3.A

  27. 11. 2020 - Aktivity 2.A

  29. 11. 2020 - Kreativní úkol pro žáky 7. ročníků - příprava večeře pro rodiče, pan Učitel Riedl všechny moc chválil :)) + pečení s Romanem.... a tvorba kelímku na tužky...

  Říjen 2020

 21. 10. 2020 - Žáci z prostějovské ZŠ E. Valenty v rámci projektu Get up and goals upozorňují na nadměrnou produkci plastů

  9. 10. 2020 - Výzva ekotýmu (Světová škola)

  9. 10 2020 - "Den stromů" s 5.A

  13. 10. 2020 - I v letošním roce jsme pomáhali - "Bílá pastelka"

  Září 2020

  1. 9. 2020 - Zahájení nového školního roku 2020/2021

 10. 9. 2020 - "Sluníčková" výtvarná výchova v 1.A

  15. 9. 2020 - Konverzujeme s "rodilým mluvčím"

  19. 9. 2020 - "Ukliďme Hloučelu" - informace

  20. 9. 2020 - Fotografie z hodiny konverzace v Aj žáků 5.B s "rodilým mluvčím" v hodině matematiky