Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Učební materiály pro domácí přípravu na vyučování

Pro žáky (a jejich rodiče) průběžně připravujeme učební materiály pro podporu opakování učiva v době uzavření školy.

Zadání opakování budou průběžně posílána v týdenních intervalech prostřednictvím:

- informačního systému Bakaláři (zpráva Komens, domácí úkol),

- e-mailem rodičům žáků 1. stupně,

- zapsáním na web školy (Učební materiály - domácí příprava),

- prostřednictvím školního účtu a aplikace Teams.

Vážení rodiče, plně si uvědomujeme nepříjemné důsledky vzniklé situace. Chtěli bychom Vás požádat o spolupráci, abyste dohlédli, zda žáci zadané úkoly plní. Pokud by nastaly problémy, můžete se Vy nebo Vaše děti na nás obrátit pomocí našich emailových adres. Rádi Vám poradíme a pomůžeme. Bohužel v této chvíli nemáme pružnější řešení. Děkujeme za Vaši vstřícnost a pomoc.

Jak pracovat v MS Teams - pohled žáka - pohled učitele - zkušený uživatel radí

6. ročník

Datum Předmět Učivo Vyučující
11.3.2020 Dějepis Pročíst v učebnici str. 92 - 97 a pak vypracovat v pracovním sešitě str. 24 a 29. Tal.
  Matematika Pracovní list 1 + učební materiál středová souměrnost Háj.
  Angličtina Práce pro žáky angl.
  Fyzika Pracovní list 1 Ves.
12.3.2020 Přírodopis 6.A a 6.C - Žahavci, 6.B - Ploštěnci Kov.
16.3.2020 Zeměpis Biosféra - prezentace a *.pdf Šť.
17.3.2020 Fyzika Pracovní list 2 Krá.
  Matemaika Pracovní list 2A 2B Krá.
  Pracovní činnosti Pracovní úkol Riedl
18.3.2020 Přírodopis Hlístice - prezentace Zadání úkolu Kov.
  Angličtina Pracovní list doc1 doc2 Kov.
  Angličtina Práce pro žáky  
22.3.2020 Zeměpis Informace p. učitelky + pedosféra Šť.
24.3.2020 Dějepis 6.B+6.C: Indie Čína Egypt Much.
24.3.2020 Angličtina Práce pro žáky  
25.3.2020 Přírodopis Zadání domácí práce + prezentace Měkkýši - plži Kov.
  Matematika 3. pracovní list + učební materiál 1 +2 +3 Krá.
26.3.2020 Fyzika Úkol Krá.
27.3.2020 Zeměpis Úkol - biosféra Šť.
1.4.2020 Přírodopis Domácí práce + prezentace PLŽI + prezentace MLŽI Kov.
  Cizí jazyky Práce pro žáky AJ  
  Matematika Výšky trojúhelníku - zápis1 + zápis2 + zápis3 + pracovní list A + B Ned.
8.4.2020 Přírodopis Zadání Kov.
  Angličtina Práce pro žáky  
14.4.2020 Přírodopis Zadání + prezentace Hlavonožci Kov.
  Tělocvik Výzva č. 1 - zadání + video Pet.
  Angličtina Práce pro žáky + IRREGULAR VERBS  
20.4.2020 Matematika Úkol1 + úkol2 Krá.
22.4.2020 Přírodopis Zadání + prezentace Kroužkovci Kov.
  Matematika Zápis střední příčky + pracovní list 6a + pracovní list 6b Ned.
  Angličtina Práce pro žáky  
27.4.2020 Zeměpis 6.AC - zápis do sešitu - Afrika Tom.
28.4.2020 Přírodopis Práce pro žáky + prezentace Trojlaločnatci + Klepítkatci Kov.
  Tělocvik Výzva č. 2 - zadání + video "skipping" Pet.
30.4.2020 Matematika Kvíz - Trojúhelník Ned.
3.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
10.5.2020 Přírodopis Práce pro žáky + prezentace: Korýši a Stonožkovci Kov.
  Občanka 6.A - práce pro žáky Kov.
11.5.2020 Matematika Krychle - zápis + pracovní list Ned.
  Angličtina Práce pro žáky  
12.5.2020 Tělocvik Cvik "ANGLIČÁK" - popis + video Pet.
18.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Přírodopis Práce pro žáky + prezentace CHVOSTOSKOCI Kov.
24.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Přírodopis Práce pro žáky + prezentace "Hmyz s proměnou nedokonalou" Kov.
26.5.2020 Matematika Kvádr - zápis + pracovní list Ned.
31.5.2020 Přírodopis Práce pro žáky + prezentace "Hmyz s proměnou dokonalou" Kov.
31.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  

7. ročník

Datum Předmět Učivo Vyučující
11.3.2020 Český jazyk Literatura - pracovní sešit LEGENDY - Svatováclavské legendy (snad str. 41 - celá)
Sloh - napiš příběh o 150 slovech, na jakékoli téma, ale musí v něm být použita slova - kniha, vepřík, ujel, krásně, cink - text pošlete do 17.3. na email marketa.tal@seznam.cz
Tal.
  Matematika Pracovní list korona *.doc Háj.
  Angličtina Práce pro žáky angl.
  Zeměpis Indie - *.doc Riedl
  Němčina Práce pro žáky Řešení 1 2 3 (Bar.)  
  Dějepis

učebnice str. 66 - 67 poslední Přemyslovci, pracovní sešit str. 29 - 30
​učebnice str. 72 - 77 Lucemburkové, pracovní sešit str. 32 - 34
učebnice str. 78 - 79
Z učebnice si udělejte výpisky do sešitu - stručně, heslovitě​

Gott.
17.3.2020 Matemaika Pracovní list 2A 2B Krá.
  Dějepis Karel IV. prezentace Gott.
    Český stát na přelomu 14. století prezentace + Karlův most *.pdf + Karel IV. - 700 let - prezentace Gott.
  Pracovní činnosti Pracovní úkol Riedl
  Přírodopis Botanika - prezentace Řez.
18.3.2020 Ruština Práce pro žáky Tom.
  Fyzika Zadání - Archimédův zákon Luž.
  Němčina Práce pro žáky Nav.
  Angličtina Práce pro žáky  
22.3.2020 Matematika Informace p. učitelky 7.B Šť.
24.3.2020 Fyzika Pracovní list - výpočet vztlakové síly Luž.
  Přírodopis Pracovní list - buňka Řez.
  Němčina Práce pro žáky  
24.3.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Dějepis PL1 Přemyslovci + PL2 Lucemburkové Gott.
27.3.2020 Přírodopis Úkol - herbář Řez.
30.3.2020 Matematika 7.ABC- pracovní list ZLOMKY *.doc *.pdf + pracovní list PŘEVODY - ZLOMKY *.doc *.pdf Šť.
  Zeměpis Pracovní list - jihvýchodní Asie *.doc *.pdf Riedl
  Přírodopis Mechorosty prezentace Řez.
31.3.2020 Dějepis PL Přemyslovci, Lucemburkové nalepit do sešitu, opravit podle řešení (1. 4. bude na webu školy a Teamsu)
do 8. 4. 2020
výpisky z uč. str. 82 -85, letopočty z lišty str. 90(do r. 1419), mapa A uč. str. 90
Gott.
1.4.2020 Fyzika Prezentace "Těleso v kapalině" Luž.
  Dějepis Řešení - pracovní list Přemyslovci + Lucemburkové Gott
  Cizí jazyky Práce pro žáky Aj Nj  
5.4.2020 Matematika Test Šť.
6.4.2020 Přírodopis Kapraďorosty Řez.
8.4.2020 Němčina Pracovní list *.doc *.pdf Bar.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
  Dějepis Počátky husitství - Jan Hus Gott.
14.4.2020 Tělocvik Výzva č. 1 - zadání + video Pet.
  Přírodopis Kořen Řez.
  Němčina Pracovní list Bar.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
15.4.2020 Matematika Pokyny + procenta Šť.
16.4.2020 Fyzika Kvíz Archimédův zákon Luž.
22.4.2020 Matematika Pracovní list 1 + 2 + 3 Šť.
  Přírodopis Stonek + pracovní list Řez.
  Němčina Pracovní list Bar.
  Dějepis

1. výpisky z učebnice str. 86 -91(husitství), 2. PS str. 36 cv. 3 -5(doba husitská), 3. prohlédnout prezentace - do 29. 4. 2020

Gott.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
  Dějepis Prezentace Husitské války 1 Husitské války 2 Gott.
27.4.2020 Zeměpis Práce pro žáky Riedl
28.4.2020 Tělocvik Výzva č. 2 - zadání + video "skipping" Pet.
29.4.2020 Přírodopis List Řez.
  Fyzika Atmosféra Země - prezentace Luž.
  Zeměpis 7.B  Evropa Tom.
30.4.2020 Dějepis Husitské války 1 + 2 řešení 1 + 2 Gott.
3.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
6.5.2020 Matematika Pracovní list Šť.
  Dějepis Český stát za vlády Jagellonců Království dvojího lidu Gott.
  Přírodopis Květ + pracovní list Řez.
11.5.2020 Němčina Pracovní list Die Familie 1 + 2 Bar.
  Němčina Práce pro žáky  
  Angličtina Práce pro žáky  
12.5.2020 Tělocvik Cvik "ANGLIČÁK" - popis + video Pet.
13.5.2020 Dějepis Řešení - str. 36 + str. 37, pracovní list č. 8 - Jagelonci Gott.
18.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
19.5.2020 Fyzika Měření atmosférického tlaku - prezentace Luž.
20.5.2020 Dějepis Prezentace "Gotika" Gott.
21.5.2020 Přírodopis Semena a plody Řez.
  Dějepis Řešení PL7 a PL8 Gott.
24.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky + Deutschsprachige Länder  
27.5.2020 Dějepis Pracovní list 9 - gotika, řešení gotika1 + gotika2 Gott.
31.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
1.6.2020 Fyzika Tlak plynu v uzavřené nádobě Luž.
3.6.2020 Dějepis Řešení PL 9 + řešení PS str. 41 Gott.

8. ročník

Datum Předmět Učivo Vyučující
11.3.2020 Matematika Pracovní list 1 Háj.
  Angličtina Práce pro žáky angl.
  Chemie Text v učebnici str. 38 až 48 (Kyseliny a zásady) - přečíst, zopakovat a znovu přečíst.

Připravit si návod na tajné písmo - jakou tekutinu použít a jak na papíře zviditelnit? Návod vyzkoušet, poslat na můj e-mail i s případným fotodůkazem!

Pal.
  Přírodopis Text v učebnici str. 92 - 93 (Hormony) - zatím přečíst přehled žláz a hormonů.

Význam adrenalinu - zjistit a zapsat do sešitu.

Pal.
  Němčina Práce pro žáky Řešení 1 2 3 (Bar.)  
  Čeština

Čj mluvnice - pracovní sešit str. 40 - 46, v úterý byly rozdány pracovní listy
Čj - sloh - pracovní sešit str.60 - 61​
Čj - literatura - pracovní sešit str.7 - 8 W. Scott​ - úkol 1 - 7
                        pracovní sešit str.12 - 16 V. Hugo - úkol 1 -14
čítanka - přečíst str. 95 - 99, do sešitu vypracovat stručně úkoly z knihy Literární výchova str. 39 - 41​(W. Scott)

Gott.
  Dějepis Francouzská revoluce
učebnice str. 46 - 53, stručné, heslovitě, výpisky do sešitu, mapy učebnice str. 42 -43, atlas 21 -23
pracovní sešit str. 15 -18
Gott.
13.3.2020 Přírodopis Video - hormony Pal.
17.3.2020 Dějepis Napoleon Bonaparte - prezentace 1 - prezentace 2 Gott.
18.3.2020 Matematika Zadání + úkol1 + úkol2 + úkol3 Háj.
  Ruština Práce pro žáky Tom.
  Němčina Práce pro žáky Nav.
  Angličtina Práce pro žáky  
19.3.2020 Angličtina Zpráva pro 8.A + výsledky 3B SharkBoy + 3C Going to the doctor Pez.
  Chemie Vyzkoušej si, co si pamatuješ o kyselinách a zásadách - budoucí test *.doc Pal.
  Chemie Pokus - vlastnosti kyseliny octové (reakce s Ca) - vyzkoušej, foto pošli emailem Pal.
  Přírodopis Co v lidském těle ovlivňuje hormon TESTOSTERON? Odpověď ZDE (code 93014) Pal.
  Informatika Pro zájemce - excel Pal.
  Přírodopis Smyslová soustava - videa Řez.
24.3.2020 Němčina Práce pro žáky  
24.3.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Čeština Pracovní list 1 + pracovní list 2 Řešení - PL1 + PL2 Gott.
25.3.2020 Angličtina 8.A - pracovní list *.pdf *.doc Pez.
  Dějepis 8.A - Počátky ČNO - Rusko - Kateřina II. - Velká Británie - válka za nezávislost + PL Much
26.3.2020 Přírodopis 8.A - zadání domácí práce + test sluchu 1 - test sluchu 2 Pal.
27.2.2020 Matematika 8.A + 8.B "Příklady k procvičování" + "Řeš rovnici" Háj.
  Chemie Pokus KOROZE - pokyny - koroze1 - koroze2 Pal.
31.3.2020 Chemie Oxidační koncovky - ný, natý,... - úkol Pal.
  Přírodopis Test zraku (vyzkoušení) + úkol Pal.
1.4.2020 Dějepis Pracovní listy - Francouzská revoluce ŘEŠENÍ + Napoleon Bonaparte ŘEŠENÍ Gott.
  Cizí jazyky Práce pro žáky Aj Nj  
2.4.2020 Chemie Halogeny - halogenidy - názvosloví - online výuka v pondělí 6. 4. 2020 v 16:00 h 8.A Discord Pal.
3.4.2020 Český jazyk Pracovní list 3. Podstatná jména ŘEŠENÍ + 4. Podstatná jména + 5. Jazykový rozbor ŘEŠENÍ Gott.
  Přírodopis Smyslová soustava Řez.
5.4.2020 Chemie Halogeny - halogenidy - názvosloví - online výuka v úterý 7. 4. 2020 v 16:00 h 8.B Teams Pal.
6.4.2020 Matematika Úkoly na další týden - INFO - úkol1 - úkol2 - úkol3 Háj.
8.4.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
  Chemie 8.A + 8.B Vypracování pracovního listu korespondenční soutěže poslat do úterý 28.4.2020 *.doc *.pdf Pal.
9.4.2020 Chemie Test - kovy Pal.
13.4.2020 Čeština Řešení PL Kytice 1 + 2 Gott.
14.4.2020 Čeština PL6 - přídavná jména, řešení, PL7 - přídavná jména, řešení, PL8 - větné členy, řešení Gott.
  Tělocvik Výzva č. 1 - zadání + video Pet.
  Němčina Pracovní list Bar.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
15.4.2020 Přírodopis Změřit si objem vzduchu v plicích (návod *.ppt) - výsledek poslat s fotodokumentací Pal.
16.4.2020 Přírodopis Části mozku - pracovní list Řez. + Pal.
17.4.2020 Dějepis Úkol pro 8.B - Zajímavosti o ČR Gott.
20.4.2020 Chemie Úkol - halogenidy - vlastnosti a použití, zadání je v Teams - chemie Pal.
22.4.2020 Němčina Pracovní list Bar.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
23.4.2020 Čeština PL9 Číslovky ŘEŠENÍ + PL10 Číslovky a větné členy ŘEŠENÍ Gott.
  Dějepis 8.B Průmyslová revoluce: pracovní list 4 a pracovní list 5 Gott.
  Přírodopis Prezentace - nervová soustava Řez.+Pal.
26.4.2020 Přírodopis Test - stavba oka Pal.
28.4.2020 Tělocvik Výzva č. 2 - zadání + video "skipping" Pet.
30.4.2020 Čeština PL K. H. Mácha - řešení + PL2 K. H. Mácha - řešení Gott.
   

Čj 8.A, B

Čj mluvnice PL11, 12 zájmena, termín 13. 5. 14:00, vyplnit a zaslat

PL 13 vedlejší věty, termín 6. 5. 14:00,  vyplnit a poslat Řešení PL 13

Čj literatura - stručně - heslovitě - život a dílo F. M. Dostojevského výpisky + PS literatura8 str.21 -22 cv. 1 -5, termín 6. 5. 14:00, vypracovat a zaslat

čtenářské leporelo - termín 10. 6. 14:00, 2 knihy, dyslektici 1 kniha

Gott.
  Dějepis
D 8. B termín 13. 5. 14:00 - výpisky uč. str. 60 -67, PS str.24, 29, 30 - vypracovat a poslat
Gott.
  Chemie Halogenidy - test (vypracovat a poslat) Pal.
2.5.2020 Přírodopis Mužská pohlavní soustava + video (zápis do sešitu samostatně) Pal.
    Ženská pohlavní soustava + video (zápis do sešitu samostatně) Pal.
3.5.2020 Chemie Pracovní úkol - výsledný zápis poslat emailem (potřebný údaj zjistíte pomocí google.cz) Pal.
3.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
6.5.2020 Čeština PL Dostojevskij 1 + 2 Gott.
11.5.2020 Němčina 8.B - pracovní list Bar.
  Němčina Práce pro žáky  
  Angličtina Práce pro žáky  
  Chemie Vzorce a názvy oxidů - test Pal.
12.5.2020 Chemie Prezentace z on-line výuky - SULFIDY Pal.
12.5.2020 Tělocvik Cvik "ANGLIČÁK" - popis + video Pet.
13.5.2020 Dějepis 8.B: řešení str. 24 + str. 29 + str. 30, pracovní list 6 - Národní obrození - řešení Gott.
  Čeština Řešení: PL11 + PL12 + Andersen str. 22 + Andersen str. 23 Gott.
    Pracovní list 14 - jazykový rozbor řešení Gott.
18.5.2020 Němčina Výslovnost Bar.
18.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
20.5.2020 Čeština Řešení - Balzac 1 + Balzac 2 + PL15 "souvětí souřadné" Gott.
  Přírodopis Video "Dospívání" + Lidské tělo - bouřlivé dospívání Pal.
21.5.2020 Chemie Názvosloví dvouprvkových sloučenin - pracovní list Pal.
24.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky + Deutschsprachige Länder  
26.5.2020 Chemie Soli (pro zápis do sešitu) + úkol Pal.
27.5.2020 Dějepis 1. oprava PS str.32 -33

2. výpisky uč. str. 74 - 77 + str. 68 - 69(mapy, letopočty) termín 3. 6. 14:00

3. PS D8  str. 34 -36 termín 3. 6. 14:00

PS_D8_řešení1 + řešení2

Gott.
  Čeština Pracovní list 15 - řešení, Dickens - řešení 1+2, pracovní list 16 - jazykový rozbor Gott.
28.5.2020 Přírodopis Prezentace "Těhotenství - porod - ontogeneze" + video "Po porodu" + video "Vývoj miminka" Pal.
31.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
4.6.2020 Čeština Pracovní list 16 - řešení, M. Twain - řešení 1 + 2 Gott.
10.6.2020 Dějepis Řešení PS str. 34 + 35 + 36 Gott.

9. ročník

Datum Předmět Učivo Vyučující
11.3.2020 Dějepis Opakování konce II. světové války pracovní sešit str. 19,20,23,24,25. Tal.
  Chemie Úkol: vypracovat prezentaci na téma „Alkoholismus a jeho nebezpečí“, minimální počet stran prezentace jsou 4. Termín je  18.3.2020, zaslat přes školní účet na blanka.hajkova@zsval.cz Háj.
  Matematika Test 1a Test 1b Test 2 Háj.
  Angličtina Práce pro žáky angl.
  Fyzika Pracovní list 1 Král.
  Zeměpis Pracovní list - obyvatelstvo + prezentace *.ppt + Pracovní list SÍDLA *.doc *.pdf Riedl
  Němčina Práce pro žáky  
17.3.2020 Fyzika Pracovní list 2 Krá.
18.3.2020 Chemie Karboxylové kyseliny + úkol Háj.
  Matematika Test1 Test2 Výsledky1 Výsledky2 Výsledky2a Háj.
  Němčina Práce pro žáky Nav.
  Angličtina Práce pro žáky  
19.3.2020 Matematika Nabídka Dr. Matika + návod Pal.
20.3.2020 Přírodopis Činnost vody *.doc Řez.
24.3.2020 Němčina Práce pro žáky  
24.3.2020 Angličtina Práce pro žáky  
27.3.2020 Matematika Úkol1 + úkol2 + úkol3 + úkol4 Háj.
  Chemie Pokyny + pokus Háj.
29.3.2020 Zeměpis Prezentace - Státní zřízení *.ppt Riedl
30.3.2020 Přírodopis Prezentace - Činnost ledovců + pracovní list *.doc *.pdf Řez.
1.4.2020 Cizí jazyky Práce pro žáky Aj Nj  
6.4.2020 Matematika Pokyny - úkol1 - úkol2 Háj.
  Chemie Pokyny - úkol1 - úkol2 Háj.
8.4.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
14.4.2020 Tělocvik Výzva č. 1 - zadání + video Pet.
  Němčina Pracovní list Bar.
  Zeměpis Prezentace "Kolonialismus" Riedl
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
16.4.2020 Přírodopis Voda na Zemi - *.ppt + koloběh vody Řez.
22.4.2020 Němčina Pracovní list 1 Pracovní list 2 Bar.
  Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
24.4.2020 Přírodopis Atmosféra Řez.
27.4.2020 Zeměpis Práce pro žáky - 1 -2- 3 Riedl
28.4.2020 Tělocvik Výzva č. 2 - zadání + video "skipping" Pet.
3.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
11.5.2020 Němčina Práce pro žáky  
  Angličtina Práce pro žáky  
12.5.2020 Tělocvik Cvik "ANGLIČÁK" - popis + video Pet.
18.5.2020 Němčina Výslovnost Bar.
18.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  
24.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky + + Deutschsprachige Länder  
  Přírodopis Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - prezentace Řez.
31.5.2020 Angličtina Práce pro žáky  
  Němčina Práce pro žáky  

On-line výukové zdroje, učebnice:

Nakladatelství FRAUS

Nakladatelství učebnic Nová škola

Matýskova matematika 1. - 5. třída

Výuka dějepisu a zeměpisu - videa

Učení cizích slovíček

Přírodopis online

Testy SCIO - procvičování zdarma

Úlohy z matematiky k procvičování

Škola s nadhledem

TAKTIK on-line

Opakování pro 1. stupeň - https://skolakov.eu/

Pomůcka pro rodiče - rozvrh hodin na doma