Adopce na dálku

Náš původně adoptovaný chlapec Mohamed Camara z Conakry se podle informací občanského sdružení pro-Contact odstěhoval neznámo kam.

Děti ze žákovské samosprávy se rozhodly adoptovat jiné dítě, vybrali si chlapce:
MICHEL LANSANA TOUNKARA

narodil se 10.12.2003, bydlí v Kissidougou (INFO), Guinea

Michel žije v těžkých podmínkách, je poloviční sirotek, zemřel mu otec, stará se o něj jen maminka, sama často nemocná. Má 3 bratry a 5 sester, nemají prostředky na zajištění nezbytných životních potřeb.

Michela podporují naši žáci od roku 2012 – fotogalerie ZDE.

Aktuální fotografie – rok 2023

Aktuální videopozdrav – rok 2019

Dopis od něj ve francouzštině naleznete zde a jeho překlad do češtiny pak zde.

Sova pálená

Naši žáci sponzorsky podporují chov sovy pálené v ZOO Olomouc.

Informace ZDE.

DÁLE POMÁHÁME

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do nejrůznějších aktivit, které pomáhají:
– sbírají staré a nepoužívané oblečení pro Diakonii- sbírají plyšové hračky pro ČČK – pro sociálně slabé spoluobčany
– podílejí se na sbírkách pro fond SIDUS, o.p.s. – podpora dětí v Motole (Praha) a Fakultní nemocnici v Olomouci
– pomáhají s organizací prodeje tzv. bílé pastelky (15. říjen – Mezinárodní den bílé hole, celonárodní veřejná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých, cílem je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku)
– účastní se sbírky na podporu Centra přípravy koní pro hiporehabilitaci (http://www.cpkchrpa.cz)