Stručná charakteristika školy

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků – anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku). Naše škola je vybavena nejnovějšími pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 3 kvalitně vybavené počítačové učebny, samozřejmostí je přístup na internet. Velké prostory nově rekonstruovaných dílen jsou určeny pro pracovní a polytechnickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, vybavenou posilovnu, gymnastický sál, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní cvičná kuchyňka, oddělení školní družiny, jídelna. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy nebo na naši ekozahradu. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.