PROJEKTY

Projekty naší školy

 • Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 (vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti), rok 2022, 2023
 • Veřejná sbírka fondu SIDUS, z.ú.
 • Program Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, od 1. 1. 2022
 • Projekt „Škola pro všechny„, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020650, od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023
 • Projekt „Čtení nás mění„, Lenka Blahová, Zdeňka Pospíšilová, Miroslava Snášelová
 • Projekt „Poznáváme les„, Mgr. Pavlína Novotná
 • Projekt „Chytrá škola (Smart school)„, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269
 • Projekt „Škola spolupráce a pomoci„, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/001663
 • Projekt „Učíme se venku„, podpořeno Státním fondem životního prostředí ČR a Statutárním městem Prostějovem, 2020 – 2022 – publicita ZDE
 • Projekt „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513
 • Projekt „Příroda školní zahrady pro všechny smysly“ – 2018/2019
 • Projekt „Světová škola“ – 2018/2019
 • Projekt „Tajný život města“ – 2017/2018 – Téma: Questing
 • Projekt „Učíme se společně“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005299
 • Projekt Litter Less 2016/2017 (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha)
 • Projekt Tajný život města (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha) – 2016/2017
 • Projekt „Nenávist na internet nepatří“ – logo – plakát
 • Projekt „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KAMPANĚ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE TŘECH KRAJÍCH ČR“
 • Projekt Naše jazyková gramotnost (Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky), realizace 2015
 • Projekt Informační centra digitálního vzdělávání – jsme partnerem č. 18, realizace v letech 2014 – 2015
 • Projekt „Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd“ (Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky)
 • Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách
 • Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM – 2010 – 2013.
 • Projekt DEN S KAMARÁDY V PŘÍRODĚ, 2012
 • Projekt NAŠE EKOZAHRADA podpořený v programu Škola pro udržitelný život (společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever), 2011.
 • Projekt EKODEN V BIOKORIDORU HLOUČELA, 2010
 • Projekt EKOŠKOLA – certifikát

Jsme zapojeni do projektu E-SAFETY LABEL pro bezpečnější školu.