Cizí jazyky

Informace a aktuality kabinetu cizích jazyků

Výuka cizích jazyků na ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Na výuku cizích jazyků klademe na naší škole velký důraz. S anglickým jazykem začínáme již od prvního ročníku v rozsahu 1 hodina týdně a postupně navyšujeme na 3 – 4 hodiny týdně. Na druhém stupni přidáváme volitelný předmět „Konverzace v AJ“ , od 7. ročníku se vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina nebo ruština.

Výuka cizích jazyků probíhá v moderně vybavených učebnách a pomocí nejnovějších učebnic, které jsou doplňovány interaktivními prvky a online materiály. Velký důraz klademe na praktické použití jazyka, všední komunikaci, porozumění a konverzaci. Naši žáci se pod vedením zkušených učitelů připravují na konverzační soutěže a pravidelně se umísťují na čelních místech soutěží v cizích jazycích. Organizujeme vlastní celoroční soutěž v anglickém jazyce pro 2. stupeň pod názvem Skliz, které se může zúčastnit každý žák. Probíhá pilotní projekt dvou pedagogů s aprobací AJ a zeměpis, kdy ve svých hodinách zeměpisu vyučují vybranou látku v angličtině, a to tak, aby odpovídala jazykové úrovni žáků a byla tak dostupná všem. Zahájili jsme spolupráci s pedagogickou fakultou UP Olomouc, naši školu letos navštívili zahraniční studenti z několika zemí Evropy, kteří se aktivně účastnili výuky AJ a měli možnost posoudit vysokou úroveň našich žáků. Ve výuce využíváme projektovou i skupinovou výuku, věnujeme se aktuálním tématům i reáliím anglicky mluvících zemí. Navazujeme na tradici zahraničních zájezdů s pobytem v rodinách a s možností výuky jazyka v Anglii, adventní návštěvy německy mluvících zemí a chystáme se obnovit spolupráci v rámci eTwinningu s kolegy z jiných evropských zemí, čímž navážeme na dřívější partnerství s francouzskými školami. Naši pedagogové jsou členy Krajského metodického kabinetu cizích jazyků při Národním pedagogickém institutu a podílí se na koordinaci učitelů cizích jazyků okresní i krajské úrovně. Snažíme se o náročnou, ale kvalitní výuku cizích jazyků, která je jednou z priorit výuky na naší škole.

Za vyučující anglického jazyka ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 zapsal David Navrátil, 13. 3. 2023

  • Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci – informace ZDE.
  • Spolupráce učitelů AJ a Z – informace ZDE.