Setkání „FÓRUM MLADÝCH“

Dne 11. prosince 2023 se pět žáků naší školy zúčastnilo setkaní pod názvem „Fórum mladých“. Jedná se o první z několika méně formálních setkání, na základě kterých vznikne „parlament mladých“. Na tomto setkání žáci pracovali formou workshopů, diskuzí a prezentací. Probrali různá témata vztahujících se k našemu městu, díky nim by se mohli účastníci tohoto fóra lépe poznat. Jedním z aktuálních témat byl participativní rozpočet a zapojení dětí a mládeže do jeho tvorby. Za naší školu se jako zástupci žákovské samosprávy zúčastnili tito žáci: Karola Smejkalová, Lukáš Cibulec, Tereza Kiliánová, Michaela Zahálková a Lucie Hebertová.

Zapsal: Ing. Jiří Charvát

Výsledky školní logické soutěže

Zveřejňujeme výsledky školní logické soutěže (5. – 8. ročník), která u nás proběhla v minulém týdnu. Dali jsme tak možnost nadaným žákům ukázat, co všechno už zvládají.

1. až 3. místo jsme odměnili čokoládou a diplomem.  Lukáš Bárta z 8.A je absolutním vítězem. Získal 14 bodů z 15.  

Jitka Nedbalová (za kabinet Matematiky)