EKOŠKOLA

Ocenění:

Slavnostní předávání certifikátu mezinárodního programu Ekoškola pro ZŠ E. Valenty, Prostějov

Dne 22. 6. 2023 se zástupci ekotýmu ze ZŠ E. Valenty (Karola Smejkalová, Tereza Kiliánová, Veronika Heralová, Valerie Slezáková, Nikola Skotáková, Anissa Chatbouri a Julie Maňáková) vydali na cestu do Prahy na Staroměstskou radnici, kde v Brožíkově sále probíhalo slavnostní předávání titulu Ekoškola. Naše škola v letošním roce absolvovala audit, na jehož základě jsme získali zelenou vlajku.

Naše škola je první školou v Prostějově, která toto ocenění získala, a jsme na něj patřičně hrdí. Program Ekoškola má celosvětový rozměr, tímto titulem se budeme pyšnit následující tři roky. Po uplynutí této doby budeme titul obhajovat a již nyní plánujeme, kam se v dalším období s programem chceme jako škola vydat a jakým směrem nás posune.

Za ekotým Karola Smejkalová (žačka 8.B)

Zúčastníme se:

18. 4. 2023 – fotografie z průběhu dnešního auditu programu Ekoškola – ZDE.

Ekotým na INSTAGRAMU

Březen 2023

Ekotým myslí na úspory vody, a proto vytvořil a nalepil cedulky „Šetři vodou“ k umyvadlům po celé škole.

Únor 2023

22. 2. 2023 byli žáci Ekotýmu s p. učitlkami Jitkou Šmehlíkovou a Klárou Smejkalovou ve Sluňákově – ZDE.

Ekoprogram pro první stupeň

Ve dnech 13. -15. 2. 2023 ekotým připravil pro žáky 1. – 3. tříd naší školy ekologicky zaměřený workshop. Vytvořili jsme tři pracovní skupiny, tak abychom v jeden den mohli ve stejný čas pracovat ve třech třídách.

Program sestával z úvodní části, kdy dvojice ekotýmáků dětem představila program Ekoškola na naší škole, seznámili je s jeho hlavní náplní a poté zopakovali, jak správně třídit odpad. V našem městě lze třídit i olej. Město Prostějov naší škole poskytlo nálevky pro stáčení jedlého oleje z domácností, které byly dětem rozdány.

V druhé části programu si ekotým připravil aktivitu na správné třídění odpadu, kdy děti třídily kartičky různých odpadků ke správným kontejnerům.

V poslední části programu byl zařazen workshop s výrobou závěsné ozdoby z PET lahví.

Celý program trval dvě vyučovací hodiny, byl velice vydařený a všichni si jej velice pochvalovali.

Zapsala: Mgr. Klára Smejkalová

Fotogalerie ZDE.

22. 11. 2022

Ekotým je sehraná parta. Máme už rozdělené role a úkoly, práce nám jde od ruky. Aktuálně pracujeme na realizaci nové ekonástěnky, anketní otázce pro rodiče u příležitosti třídních schůzek a v neposlední řadě pokračujeme v přípravách ekoprogramu pro 1. – 3. třídy.

Fotogalerie ZDE.

Ekotým – školní rok 2022/2023

Složení ekotýmu ve školním roce 2022/2023

Koordinátoři

  • Mgr. Klára Smejkalová
  • PhDr. Jitka Šmehlíková

Členové:

  • Adam Vojáček, Šimon Matal, Sofie Anna Vyskočilová (4.A
  • Karolína Hájková, Stanislav Jirásek (5.A)
  • Valerie Slezáková, Vanda Vedmochová, Kateřina Entlová (8.A)
  • Aneta Divilová, Anissa Chatbouri, Anna Prokešová, Julie Maňáková, Natálie Horáková, Tereza Kiliánová, Nela Jurníčková (8.B)
  • Andrea Horáková (9.B)
Foto našeho EKOTÝMU

Aktivita: Vzdělávací workshop pro žáky 1. stupně

Ekotým pracuje na vzdělávacím workshopu pro spolužáky z prvního stupně.

Fotogalerie ZDE.

Program ekocentra Iris: Energie a voda v našem domě 8. 9. 2022

Náš ekotým navštívil Ekocentrum Iris v Prostějově, kde absolvoval výukový program o úsporách energií a vody. Prošli jsme si nově zrekonstruované ekocentrum, které je plné nových úsporných opatření, např.: solární panely, zelená střecha, zateplené cihly, hliníková okna s trojskly, čistička vody.

Nejprve jsme prošli šest stanovišť, která ukazovala úsporná opatření na budově.

Pokusili jsme se vytvořit zelenou budovu pomocí zelených lístečků, které jsme stříhali a snažili se celou budovu zaplnit. Při hře Pinball jsme se pokusili dostat všechnu vodu do retenční nádrže. Tvořili jsme co nejdelší dráhu pro dešťovou vodu a zkoumali jsme pod lupou rostliny, které rostou na jejich zelené střeše. Následně jsme se každý snažili postavit co nejvyšší věž z dřevěných kostek, které napodobovali zateplené cihly. Také jsme zkoušeli intenzitu různých světel na solární energii. Vysvětlili jsme si co jsou tepelné ostrovy a na plánu města jsme si je ukázali.

Na zahradě ekocentra jsme měřili teplotu různých materiálů využívané jako krytina střech a zjistili jsme, že nejvýhodnější je střecha zelená, tj. porostlá zelenými rostlinami k tomu určených.

Nejvíce nás bavila hra záchod. Napodobili jsme recyklaci vody. Program se nám líbil a těšíme se na další návštěvu ekocentra.

Zpracoval: Ekotým společně

Program EKOŠKOLA na ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola pod záštitou sdružení Tereza. Ekotým na naší škole je složen z více než dvaceti žáků napříč prvním i druhým stupněm.

Scházíme se pravidelně každý týden a seznamujeme se s hlavními 7 kroky ekoškoly, které následně aplikujeme na vybraná témata. Pro nadcházející období si ekotým zvolil témata: prostředí školy a voda.

Čeká nás analýza stavu školy, následně naplánujeme, co bychom chtěli změnit. Učíme se plánovat, spolupracovat a v neposlední řadě monitorovat a informovat o celém procesu.

Prvním větším projektem v letošním školním roce je výroba ekotriček, které budou slušivým doplňkem každého ekotýmáka a lehce nás při pořádaných akcích odliší.

V ekotýmu jsme dobrá parta a nezapomínáme na tmelení kolektivu a zařazování různých aktivit a her. Program Ekoškola nabízí různé cesty, jak program projít. V letošním školním roce máme zálusk na bronzovou cestu.

Ekotým informuje
Ekotým průběžně informuje o své činnosti a aktivitách na vlastní nástěnce u vchodu do školy. Průběžně informace doplňuje a aktualizuje.

Výroba triček ekotýmu – fotogalerie ZDE.

Tvorba celoškolního EKOKODEXU

Jedním ze 7 kroků ekoškoly je i vytvoření EKOKODEXU. Do výroby byla zapojena
většina tříd školy. Ekotým vydal soutěžní výzvu a vítězný výtvor již zdobí
chodbu školy.

Vyhodnocení soutěže o školní EKOKODEX – ZDE.

Analýza stavu školy

V kroku s názvem ANALÝZA ŠKOLY ekotýmáci zjišťovali aktuální stav školy. Využívali  pracovní listy ekoškoly a uplatnili i pozorování přímo v terénu školy. K samotnému vyhodnocení analýzy jsme využili moderní technologie a s použitím Mentimeteru a QR-kódů/odkazů všichni členové ekotýmu mohli přispět. Grafický výsledek předčil očekávání.

Akce ekotýmu: Obnova bylinkového záhonu a úklid školní zahrady

Dne 6. 4. 2022 proběhla akce ekotýmu s názvem: „Obnova bylinkového záhonu“. Jedním z témat, kterým se ekotým v letošním školním roce věnuje je i PROSTŘEDÍ ŠKOLY a na základě analýzy stavu školy se rozhodl, že by bylo potřeba zrenovovat a uklidit školní zahradu. Do práce nebyli zapojeni pouze ekotýmáci, ale ruku k dílu přiložili i žáci školy, velká část učitelského sboru a správní zaměstnanci. Ve výsledku to byla povedená akce obřích rozměru a za pár hodin bylo vidět velký kus práce.

Ekotým na Macoše

V letošním školním roce se toho v ekotýmu událo hodně. Ušli jsme dlouhou cestu k pomyslné metě vytoužené zelené vlajky a loga Ekoškoly. Odměnou a zároveň takovou třešničkou na dortu byl pro členy ekotýmu výlet na Macochu, který se uskutečnil 16. 5. 2022. V ekotýmu se nezabýváme jenom změnami školy, ale  jsme i výborná parta. Výlet si všichni pořádně užili.

Audit o udělení certifikace PROJITÍ STŘÍBRNÉ CESTY EKOŠKOLY

Dne 31. 5. 2022 za námi do školy přijela paní auditorka Karla Rulíková a strávila s ekotýmem dopoledne zaměřené na zhodnocení  úsilí v rámci programu EKOŠKOLA pod záštitou sdružení TEREZA.
Celý den se nesl v příjemném duchu. Ohlédli jsme se za uplynulým obdobím a výhledově naplánovali, kam budeme v dalším školním roce směřovat.
Společně jsme před začátkem akce připravili chutné občerstvení. Věřím, že nás program naučil spoustě věcí a co je nejdůležitější, tak nás společná cesta ekoškolou všechny baví a na schůzky se těšíme. Začínáme vidět, že i malými kroky lze dospět ke stanovenému cíli.
Paní auditorka vypracuje hodnotící zprávu a pevně věříme, že nám v období následujících týdnu bude udělen CERTIFIKÁT PROJITÍ STŘÍBRNÉ CESTY EKOŠKOLY.

Stříbrná cesta programu Ekoškola

Získali jsme certifikát za naši práci v programu Ekoškola – ZDE (+ ocenění ekotýmu ZDE.)

Fotogalerie ZDE.

Ekodny „O VODĚ“ 14. a 15. 6. 2022

Ekotým si připravil na závěr školního roku pro žáky prvního stupně tematicky zaměřené dopoledne plné úkolů a zábavy. Program byl rozdělen na dvě části. Teoretická část probíhala ve třídách. Členové ekotýmu měli připravenou prezentaci. Druhá část probíhala na školním hřišti, kde na žáky čekalo celkem osm stanovišť. Každá skupina zároveň plnila úkoly v pracovním listu, které následně ekotým vyhodnotil.

Zapsala: Klára Smejkalová

Fotogalerie ZDE.