EKOŠKOLA

Složení ekotýmu ve školním roce 2021/2022

Koordinátoři

  • Mgr. Klára Smejkalová
  • PhDr. Jitka Šmehlíková

Členové:

  • Manuel Amarosi, Elen Hlochová (4.A)
  • Anděla Koutná, Ema Řehůřková, Nela Maňáková (5.C)
  • Eva Vránová, Kristýna Mazáčová (6.B)
  • Barbora Svobodová, Valérie Slezáková, Veronika Heralová, Kateřina Entlová, Vanda Vedmochová (7.A)
  • Aneta Divilová, Anissa Chatbouri, Anna Prokešová, Julie Maňáková, Karola Smejkalová, Natálie Horáková, Tereza Kiliánová (7.B)
  • Andrea Horáková (8.B)
Foto našeho EKOTÝMU

Program EKOŠKOLA na ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola pod záštitou sdružení Tereza. Ekotým na naší škole je složen z více než dvaceti žáků napříč prvním i druhým stupněm.

Scházíme se pravidelně každý týden a seznamujeme se s hlavními 7 kroky ekoškoly, které následně aplikujeme na vybraná témata. Pro nadcházející období si ekotým zvolil témata: prostředí školy a voda.

Čeká nás analýza stavu školy, následně naplánujeme, co bychom chtěli změnit. Učíme se plánovat, spolupracovat a v neposlední řadě monitorovat a informovat o celém procesu.

Prvním větším projektem v letošním školním roce je výroba ekotriček, které budou slušivým doplňkem každého ekotýmáka a lehce nás při pořádaných akcích odliší.

V ekotýmu jsme dobrá parta a nezapomínáme na tmelení kolektivu a zařazování různých aktivit a her. Program Ekoškola nabízí různé cesty, jak program projít. V letošním školním roce máme zálusk na bronzovou cestu.

Ekotým informuje
Ekotým průběžně informuje o své činnosti a aktivitách na vlastní nástěnce u vchodu do školy. Průběžně informace doplňuje a aktualizuje.

Výroba triček ekotýmu – fotogalerie ZDE.

Tvorba celoškolního EKOKODEXU

Jedním ze 7 kroků ekoškoly je i vytvoření EKOKODEXU. Do výroby byla zapojena
většina tříd školy. Ekotým vydal soutěžní výzvu a vítězný výtvor již zdobí
chodbu školy.

Vyhodnocení soutěže o školní EKOKODEX – ZDE.

Analýza stavu školy

V kroku s názvem ANALÝZA ŠKOLY ekotýmáci zjišťovali aktuální stav školy. Využívali  pracovní listy ekoškoly a uplatnili i pozorování přímo v terénu školy. K samotnému vyhodnocení analýzy jsme využili moderní technologie a s použitím Mentimeteru a QR-kódů/odkazů všichni členové ekotýmu mohli přispět. Grafický výsledek předčil očekávání.

Akce ekotýmu: Obnova bylinkového záhonu a úklid školní zahrady

Dne 6. 4. 2022 proběhla akce ekotýmu s názvem: „Obnova bylinkového záhonu“. Jedním z témat, kterým se ekotým v letošním školním roce věnuje je i PROSTŘEDÍ ŠKOLY a na základě analýzy stavu školy se rozhodl, že by bylo potřeba zrenovovat a uklidit školní zahradu. Do práce nebyli zapojeni pouze ekotýmáci, ale ruku k dílu přiložili i žáci školy, velká část učitelského sboru a správní zaměstnanci. Ve výsledku to byla povedená akce obřích rozměru a za pár hodin bylo vidět velký kus práce.

Ekotým na Macoše

V letošním školním roce se toho v ekotýmu událo hodně. Ušli jsme dlouhou cestu k pomyslné metě vytoužené zelené vlajky a loga Ekoškoly. Odměnou a zároveň takovou třešničkou na dortu byl pro členy ekotýmu výlet na Macochu, který se uskutečnil 16. 5. 2022. V ekotýmu se nezabýváme jenom změnami školy, ale  jsme i výborná parta. Výlet si všichni pořádně užili.

Audit o udělení certifikace PROJITÍ STŘÍBRNÉ CESTY EKOŠKOLY

Dne 31. 5. 2022 za námi do školy přijela paní auditorka Karla Rulíková a strávila s ekotýmem dopoledne zaměřené na zhodnocení  úsilí v rámci programu EKOŠKOLA pod záštitou sdružení TEREZA.
Celý den se nesl v příjemném duchu. Ohlédli jsme se za uplynulým obdobím a výhledově naplánovali, kam budeme v dalším školním roce směřovat.
Společně jsme před začátkem akce připravili chutné občerstvení. Věřím, že nás program naučil spoustě věcí a co je nejdůležitější, tak nás společná cesta ekoškolou všechny baví a na schůzky se těšíme. Začínáme vidět, že i malými kroky lze dospět ke stanovenému cíli.
Paní auditorka vypracuje hodnotící zprávu a pevně věříme, že nám v období následujících týdnu bude udělen CERTIFIKÁT PROJITÍ STŘÍBRNÉ CESTY EKOŠKOLY.

Stříbrná cesta programu Ekoškola

Získali jsme certifikát za naši práci v programu Ekoškola – ZDE (+ ocenění ekotýmu ZDE.)

Fotogalerie ZDE.

Ekodny „O VODĚ“ 14. a 15. 6. 2022

Ekotým si připravil na závěr školního roku pro žáky prvního stupně tematicky zaměřené dopoledne plné úkolů a zábavy. Program byl rozdělen na dvě části. Teoretická část probíhala ve třídách. Členové ekotýmu měli připravenou prezentaci. Druhá část probíhala na školním hřišti, kde na žáky čekalo celkem osm stanovišť. Každá skupina zároveň plnila úkoly v pracovním listu, které následně ekotým vyhodnotil.

Zapsala: Klára Smejkalová

Fotogalerie ZDE.