Školní družina

Aktuálně:

Informace školní družiny – 774096343 (celodenně, vedoucí vychovatelka)      

E-mail: druzina@zsval.cz      

– sportovní převlečení – ponechat v šatně
– děti z družiny je možné vyzvednout do 13:30h, potom jsou aktivity družiny mimo budovu školy. Další odchod dětí je možný po 15:00 h.

Na omluvenky je nutné uvádět: Jméno a příjmení (tiskacím písmem), třída, datum, podpis zákonného zástupce – ráno odevzdávat třídním učitelkám.

Vedoucí školní družiny: Ivana Rusová