Historie školy

Rokžákůpedagogických pracovníků
198252328
198360131
198461131
198561233
198660634
198759033
198855732
198951231
199050432
199153532
199253231
199351433
199453033
199554534
199654633
199755137
199852232
199948932
200045831
200146231
200243230
200340930
200439729
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  

Základní  škola  Prostějov,  Rossošská  ul.  (od  1. 9. 1991 ul. E. Valenty)

Výpis z kroniky – byla založena 31. 8. 1981

1981-82

Škola slavnostně otevřena 31. 8. 1981 (pondělí) za účasti vedoucího tajemníka  OV KSČ  soudruha Jana  Cibička, předsedy  ONV soudruha Jiřího  Suchánka,  prvního  tajemníka  městského  výboru  KSSS  z družební Rossaše soudruha Ivana Timofikeviče Kakotkina a předsedy MNV v Prostějově soudruha Jakuba Daňka.

Pro žáky bylo připraveno 18 tříd, 3 odborné učebny, pavilon školní družiny, pionýrská klubovna a školní jídelna.

Základní  školu  stavěly  Pozemní  stavby  Gottwaldov, závod Prostějov, hlavním projektant: ing.  arch. S. Kuchovský, keramiku „Tanec  Hanaček“ ve  vstupní hale  vytvořil J.  Blažek. Náklady  na stavbu školy –  20.000.000 Kčs, vnitřní vybavení  stálo 1.100.000 Kčs.

Dokončení školy bylo provedeno  až v průběhu školního roku školní  dílny,  tělocvičny,  hřiště,  školní pozemek  a  terénní úpravy.

Organizace školy:

11 tříd 1. stupně – 357 žáků, 11 učitelů

6 tříd 2. stupně – 166 žáků, 10 učitelů

7 oddělení školní družiny – 211 žáků, 7 vychovatelek

Pospíšilová Věra, 1940, Čj, Rj, Dě, OV, ředitelka školy od 1980
1980
Volková Marie, 1949, Ma, Fy, zástupkyně ŘŠ, 1980
Gallová Božena, 1955, Vykopalová, učitelství  1. stupně ZŠ, 1980
Horáková Božena, 1933, Chodilová,  učitelství 1. stupně ZŠ, 1980
Kissová Věra, 1939, Chlápková, 1980
Kovářová Jitka, 1942, Kašpárková, učitelství 1. stupně, 1980
Leitnerová Vladimíra, 1946, Poláková, učitelství 1. stupně + VV, 1980
Michalcová Jarmila, 1942, Vytřísalová, učitelství 1. stupně, 1980
Musilová Marie, 1940, Filipová, učitelství 1. stupně, 1980
Nováková Zdeňka, 1955, Fryšová, učitelství 1. stupně, 1980
Pazdera Bedřich, 1952, učitelství 1. stupně, 1980
Štěpánková Alena, 1928, Jeřábková, učitelství 1. stupně, 1980
Výtvarová Helena,  1949, Uhrová, učitelství 1.  stupně + VV, 1980
Ambrožová Vlasta, 1951, Steigerová, Ch, ZemVý, 1980
Burešová Marie, 1946, Př, Ze, 1980
Dostálová Jana, 1942, Konečná, učitelství  1. stupen +  Cj,VV, 1980
Pochvalovská Věra, 1944, Rj, Dě, 1980
Procházková Helena, 1946, Dostálová, Cj, Dě, 1980
Ríha František, 1944, Př, Ze, 1980
Sedláček Jiří, 1942, Ma, Fy, 1980
Spačková Marie, 1946, Ludíková, Ma, Che, 1980
Springer Ota, 1945, Př, Tv, 1980
Navrátilová Věra, 1934, Pražáková, vedoucí vychovatelka, 1980
Bábková Erika, 1949, Konšelová, Cj, Vv, 1980
Gromusová Kateřina, 1959, vychovatelka, 1980
Janošová  Eva,  1952,  Jemelíková,  vychovatelka, 1980, skupinová vedoucí, 1980
Sekaninová Dagmar, 1947, Dosedělová, vychovatelka, 1980
Palacká Hana, vychovatelka, 1980
Kristková Zuzana, vychovatelka, 1981
Subčíková Hana, vychovatelka, 1982
Knězková Romana, 1961, skupinová vedoucí
Navrátilová Emilie, učitelství 1. stupně, 1982
Duronová Věra, administrativní pracovnice, 1980
Růžička Vladimír, školník, 1980
Bieliková Jarmila, uklízečka, 1980
Fojtíková Ludmila, uklízečka, 1980
Jurášková Miroslava, uklízečka, 1980
Matoušková Jana, uklízečka, 1980
Páleníková Eva, uklizečka, 1980
Přikrylová Marie, uklizečka, 1980
Selingrová Zdenka, uklizečka, 1980
Růžičková Anna, uklizečka, 1982

Kroužky: světonázorové výchovy, zdravotnický, letecko-modelářský, taneční, klub mezinárodního přátelství, výtvarný

1982-83

Žáků 601, 31 pedagogických pracovníků

Povinně volitelné předměty: konverzace v ruském jazyce, chemicko-biologická praktika, základy techniky

Nepovinné předměty: pohybové hry, sborový zpěv, sportovní hry

Noví pracovníci:

Vávrová Ivana, 1954, Hrabcová, Př, Základy zem. výroby, 1982

Konšelová Božena, 1944, Ondrová, Cj, Rj, 1982

Marák Gustav, 1952, vychovatel, 1982

Hudcová Marie, kuchařka, 1982

Na škole je 555 pionýrů a jisker v 24 oddílech.

V čele SRPŠ je ing. F. Tuhý.

V prosinci 1982 zabudovali zaměstnanci podniku Sport Praha nářadí do tělocvičny. Byla provedena montáž laboratorních stolů v učebně chemie.

1983-84

611 žáků, 31 pedagogických pracovníků.

Noví pracovníci:

Šustrová Miroslava, 1983

Halámová Zdeňka, 1983

Vožďová Vlasta, 1983

Meisner Jiří, 1955, Rj, Tv, 1983

Lánská Iveta, vychovatelka, 1983

Vorálková Karla, vychovatelka, 1983

Tříletá A., správní zaměstnanec, 1983

Pionýr  Jiří  Špaček  z  8.  třídy  byl  vyslán  do mezinárodního pionýrského tábora v Dánsku.

1984-85

612 žáků, 33 pedagogických pracovníků

Noví pracovníci: 

Čermáková Jarmila, zástupkyně ředitelky školy, 1984

Lošťáková Alena, 1951, Štěpánková, vychovatelka, 1984

Hájková Blanka, 1961, Dudová, Ma, Ch, 1984

Skopalová Pavla, 1957, 1. stupeň ZŠ, 1984

Matoušková  Eva, 1960,  Němcová, Rj,  Ov, 1984Ševčíková  Svatava,

1959, Říhová, Rj, psychologie, 1984

Vyhlídalová Ludmila, správní zam., 1984

Svozilová Vlasta, správní zam., 1984

1985-86

606 žáků, 34 pedagogických pracovníků

Noví pracovníci:

Braunová Ludmila, Urbanová, Čj, Hv, 1985

Denerová Zdeňka, Rahenseifnerová, 1985

Čermáková Květoslava, správní zam. 1985

Předseda SRPŠ: soudruh Evžen Mucha

1986-87

Na  závěr   společného  shromáždění  k   zahájení  školního  roku přednesla  vítězka  Wolkrova  Prostějova  s.  uč.  Hana  Lužná  – Peštuková úryvek z básně Vítězslava Nezvala Zpěv míru.

590 žáků, 33 pedagogických pracovníků.

Noví pracovníci: 

Žitná Iva, Stratilová, Fy, základy techniky, 1986

Lužná Hana, Peštuková, Ma, Fy, 1986

Šťastná Hana, Starostová, Ma, Ze, 1986

Ryšavá Zdeňka, správní zam., 1986

1987-88

557 žáků, 32 pedagogických pracovníků

Noví pracovníci:

Sahánková Eliška, Rj, Dě, 1987

Feiková Helena, spr. zam., 1987

Tichá Zdeňka, spr. zam., 1987

Vaníčková Vlasta, spr. zam., 1987

Od 1. 9. 1987 se ZŠ stala školou s rozšířenou výukou jazyků – od 3. ročníku se 27 žáků učilo 4 h týdně Rj, od 5. ročníku se tito žáci budou učit dalšímu cizímu jazyku.

Ve  2.C  pokračovala  výuka vyrovnávací  třídy se  sníženým počtem žáků (13).

Oprava střechy za 64802 Kčs – zatékání do školní budovy ani touto opravou nebylo odstraněno.

1988-89

512 žáků, 31 pedagogických pracovníků

Zástupcem ŘŠ: PaedDr. František Říha

Noví pracovníci: 

Petrželová Marie, Blafková, Čj, Nj, 1988

Vaňkát Pavel, Rj, Hv, 1988

Skládalová Olga, 1988

Hochmanová Marie, spr. zam., 1988

Procházková Hana, spr. zam., 1988

Rozhodnutím  Min.   školství  byly  povinně volitelné  předměty zrušeny.

1989-90

504 žáci, 32 ped. pracovníci

Noví pracovníci: 

Vítková Věra, 1. stupeň, 1989

Ščuková Jana, vychovatelka, 1989

Vorálková Karla, vychovatelka, 1989

Ošlejšek František, Ma, Fy, 1989

Předseda SRPŠ: ing. J. Tesař

Byla vybudována  stomatologická ordinace pro  žáky nákladem 13491 Kč.

1990-91

535 žáků, 32 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Pavlíková Hana, 1990

Cvrkalová Jana, Aj, 1990

Poprvé byly na škole zřízeny dvě 9. třídy – studijní a praktická, do kterých byli přijati žáci z různých škol celého okresu.

Předseda SRPŠ: dr. Václav Kolář

K 1. 8. 1991 byl jmenován novým ředitelem školy Josef Fiala (1951), absolvent PF UP v Olomouci, obor Ma, Fy.

Zástupkyní ŘŠ  se stala Věra Pospíšilová.

1991-92

532 žáků, 31 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Neoralová Jiřina, Aj,1991

Straková Eva, 1968, Čj, Nj, 1991

1992-93

514 žáků, 33 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Homola Jaromír, 1968, učitelství 1. stupeň, 1992

Dohnalová Libuše, 1941, Ma, Ch, 1992

Šádková Růžena, 1947, učitelství pro 1. stupeň + VV,Nj, Aj, 1992

Petrů Věra, spr. zam., 1992

Horálková Irena, spr. zam., 1992

Pro výuku žáků bylo zakoupeno 11  počítačů PC AT 286-16 za 377310 Kč.

1993-94

530 žáků, 33 ped. prac.

V budově školy sídlí církevní gymnázium – 2 učebny + 2 kabinety.

Noví pracovníci: 

Šilhánková Renata, 1968, Čj, Ov, 1993

Klčová Renata, 1967, Nj, 1993

Marciánová H., spr. zam., 1993

Pro žáky 7. a 8.  tříd byl zaveden nepovinný předmět informatika, který vyučovala H.  Šťastná a H. Lužná, a  konverzace v anglickém jazyce pod vedením lektorky z USA.

K 1. 7. 1994 získala škola právní subjektivitu.

1994-95

545 žáků, 34 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Bavlnková Ivana, učitelství pro 1. stupeň, 1994

Pištěková Jana, učitelství pro 1. stupeň + Nj, 1994

Hrubanová Eva, ekonomka, 1994

Šindelářová Alice, administrativní pracovnice, 1994

1995-96

546 žáků, 33 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Salajová Iva, 1973, Aj, 1995

Kratochvílová Markéta, Čj, Dě, 1995

Sovová Hana, 1973, Čj, Dě, 1995

Svobodová Dana, 1965, Rj, Ze, 1995

V prosinci 1995 propukla chřipková  epidemie, ve škole se neučilo v období 12. 12. 1995 až 3. 1. 1996.

1996-97

551 žáků, 37 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Prýglová Zuzana, 1964, učitelství pro 1. stupen, 1996

Plevová Sárka, 1964, učitelství 1. stuúen, 1996

Smékalová Svatava, 1961, Nj, 1996

Kissová Věra, vychovatelka, 1996

Přidalová Marie, spr. zam., 1996

1997-98

522 žáků, 32 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Grošková L., 1944, spr. zam., 1997

13. 8. 1998  postihla Prostějov  silná bouřka  s kroupami.  Střešní krytina na škole byla silně  zničena. Bylo rozbito několik oken a světlíky z  plexiskla nad tělocvičnou. Došlo  k poškození maleb v deseti učebnách a k poškození rozvaděčů.

K 1. 8. 1998  byla jmenována  nová zástupkyně  ředitele školy  Hana Šťastná.

1998-99

489 žáků, 32 ped. prac.

Noví pracovníci:

Kovandová Miloslava, vychovatelka, 1998

Podivínský Michal, Aj, 1998

Kvapilová Jana, Aj, 1998

Byla  nově  vybavena  počítačová  učebna  –  10 počítačů Pentium, zařízena učebna Fy-Ch – nábytek, počítač, televizory, rolety.

1999-2000

458 žáků, 31 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Matiašková Alena, učitelství 1. stupen, 1999

Melicharová Dana, Aj, 1999

Franková Věra, uklizečka, 1999

Byla  zprovozněna multimediální  učebna Fy.  Připojení počítačů v učebně Inf k internetu.

2000-01

462 žáků, 31 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Sedláčková Eva, Aj, 2000

Stískalová petra, učitelství pro 1. stupeň, 2000

Přecechtělová Alena, 2000

Hanatková Radka, vychovatelka, 2000

2001-02

432 žáků, 30 ped. prac.

Noví pracovníci:

Dopitová Monika, 2001

Talandová Markéta, 2001

Šemberová Jitřenka, vychovatelka, 2001

2002-03

409 žáků, 30 ped. prac.

Noví pracovníci: 

Dostálová Blanka, učitelství pro 1. stupeň, 2002

2003-04

397 žáků, 29 ped. prac.

Zprovozněna  2.  učebna  informatiky  pro  1.  stupeň.  Škola  se zapojila do projektu Slunce do škol.