„Deváťáci osmákům“

Poslední dubnový týden proběhla na naší škole první část pilotního miniprogramu „Deváťáci osmákům“. Zástupci žáků z deváté třídy navštívili své spolužáky v osmé třídě, aby jim předali své čerstvé zkušenosti s přijímacím řízením na střední školy. Zazněla zde spousta praktických rad, jako je například to, kdy začít se zkušebními testy a jak k nim přistoupit, jak se připravovat ve škole a jak doma, co se osvědčilo více a co méně a podobně. Sdílení čerstvých osobních zkušeností bylo pro osmáky velkým přínosem a všem deváťákům děkujeme za jejich obsáhlé užitečné rady.

Zapsal: David Navrátil

Planeta Praha

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 navštívili žáci osmých a devátých tříd pořad Planeta Praha, který navazuje na úspěšný film Planeta Česko. Po skončení filmového představení proběhla beseda s režisérem filmu, ve které mohli žáci položit otázky týkající se filmu. Otázky se týkaly hlavně technické stránky filmu, financování, délky natáčení a budoucích projektů.

Zapsal: David Navrátil

Z kroužku robotiky

Dnes žáci stavěli jednoduché auto z lega podle návodu. Všem skupinám se podařilo sestavit auto během hodiny. V závěru hodiny jsme ho naprogramovali tak, aby se vyhýbalo překážkám. Programujeme v makecode.microbit.org.

Fotografie Roberta Riedla ZDE.