Projekt – Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů ČR zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Zúčastní se ho 64 škol a zapojí se přibližně 184 pedagogů. Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Projekt poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů. V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, vzájemné sdílení a výměna dobré praxe všech zapojených pedagogů. Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. V rámci projektu proběhne i vyhodnocení dopadu projektu na rozvoj dovedností pro kolegiální podporu pedagogů. Prostřednictvím pedagogů projekt podpoří rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispěje k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt – Poznáváme les

Popis projektu naleznete zde.

Realizátor ve škole: Mgr. Pavlína Novotná

Aktivita: Výprava do Malého Hradiska se žáky 5.B

Zažili jsme dobrodružství v autobusu, užili si povídání myslivce, poznávali louku i les. Úkolů a činností bylo tolik, že jsme je ani nestihli všechny splnit. Snad se nám alespoň podařilo nasbírat přírodní materiály na zimu, ať s námi zůstane kousek lesa i v zimě ve škole. Věříme, že to nebyla naše poslední cesta a že se do Malého Hradiska vrátíme s dalšími úkoly a hlavně s radostí z pobytu v přírodě. Snad ten les na nás ještě počká.

Fotky z výpravy naleznete zde.

Projekt – Čtení nás mění

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

„ČTENÍ NÁS MĚNÍ“,

to je název nového projektu, který chceme odstartovat v březnu, měsíci knihy.

Obracíme se na Vás s prosbou a přáním, abyste nás podpořili ve zbudování čtenářských koutků v prostorách školy a podpořili naše úsilí a snahu v dětech probudit vášeň a zájem o čtení. Chceme, abyste i Vy byli součástí tohoto krásného projektu, který má za cíl ukázat dětem, že číst je prima a kniha je dobrý společník.

Jak se můžete zapojit Vy?
Podpořte čtenářskou gramotnost knihou dle vlastního výběru, podle námětů dětí či přiloženého seznamu. Kniha nemusí být nová, ale zachovalá vhodná pro čtenáře 1. stupně základní školy.
Napište, prosím, do knihy věnování a krátkou zprávu pro dětského čtenáře. Nebojte se být osobní. Knihu pak doručte do školy.
Pokud byste chtěli knihu věnovat, ale nevíte jakou, připravili jsme pro Vás seznam knih, které bychom v knihovně rádi měli.
Knihy můžete nosit od 16. 3. 2020 a předejte je paním učitelkám: Blahové, Pospíšilové, Snášelové.
Rozhodnete-li se nám pomoci a projekt podpořit, budeme velmi rádi my, naši čtenáři i Vaše děti.
Na spolupráci se těší autorky projektu.

Základní informace o projektu – zde.
Seznam doporučených knih – zde.